• تهران - فرمانیه - جنب باشگاه فرمانیه - ساختمان پزشکان ۲۴۱ - طبقه سوم واحد شماره ۱۱
  • 02126110052- 02126110053-09193040491 : شماره اظطراری بین ساعت 8 و ۱۰ شب و اخر هفته

تماس

تهران - فرمانیه - جنب باشگاه فرمانیه - ساختمان پزشکان  ۲۴۱ - طبقه سوم واحد شماره ۱۱

02126110052

02126110053

 09193040491

شماره اضطراری بین ساعت 8  و ۱۰ شب و اخر هفته

contact